Op onze school zijn er sinds het nieuwe schooljaar 3 overblijfmoeders die op een vaste dag de overblijf draaien en roulerende overblijfmoeders. Het voordeel van vaste overblijfmoeders is dat zij de kinderen die elke week komen goed kennen, dit geldt natuurlijk ook andersom. Ook kan het handig zijn voor u, als ouder/verzorger, immers als er bijzonderheden zijn kunt u altijd bij de vaste overblijfmoeder terecht.

Aanmelden:
Aan het prikbord bij de ingang van de onderbouw hangt een kalender waarop u kunt aangeven wanneer uw kind gebruik wil maken van de overblijf. De voorkeur gaat uit om dit minimaal 1 dag van te voren aan te geven op de kalender. De vaste overblijfkinderen staan al voorbedrukt op de kalender. Dit verzorgt Menaka Prins, dus mocht uw kind een vaste dag(en) hebben voor de overblijf kunt u (als u dat prettig vindt) dit doorgeven aan Menaka. Dit kan via de mail: menaka(at)quicknet(dot)nl. Menaka zorgt er dan voor dat dit aangepast wordt op de kalender.

Afmelden:
Mocht uw kind, om wat voor reden dan ook, geen gebruik maken van de overblijf maar hij/zij staat wel op de kalender, dan graag een afberichtje geven. Dit kan via Jan of via Menaka.

Mocht u meer informatie willen omtrent het overblijven dan verwijs ik u naar de schoolgids waar u alle ins en outs over het overblijven kunt vinden.

Tot op de overblijf!

Ps wij zijn altijd op zoek naar nieuwe overblijfouders....