Scholen verschillen steeds meer, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben ook verschillende kwaliteiten.

Op deze website kunt u o.a. lezen wat onze kwaliteiten zijn. Hoe de opzet van ons onderwijs is, wat wij verstaan onder zorg voor kinderen, wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten. Deze website is samengesteld door de schooldirectie en teamleden in overleg met de leden van de Medezeggenschapsraad.

Indien u wensen of suggesties voor verbetering heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch.